GY.I.K

Ki a cserkész?

Akire igaz a 10 cserkésztörvény: becsületes, hűséges, segítőkész, testvéries, lovagias, szereti a természetet, engedelmes, jó kedélyű, takarékos és tiszta.

Miért legyek cserkész?

Egy jó közösség tagja lehetek és rengeteg élményt szerethessek. Igaz legyen rám a 10 törvény és segítsen jellemes emberré válnom.

Mennyibe kerül?

A cserkészet önkéntes, a vezetők fizetést nem kapnak. A fogadalmat tett cserkészek tagjaivá válnak a Magyar Cserkészszövetségnek, melynek éves tagdíja 2300 Ft. Természetesen utazási és önköltsége lehet egy-egy kirándulásnak, rendezvénynek vagy a nyári tábornak.

Milyen elfoglaltságot jelent?

Heti rendszerességgel találkozunk őrsi foglalkozásokon. Vasár- és ünnepnapokon szentmisén, istentiszteleten, … veszünk részt, gyakran kirándulunk, cserkészrendezvényeken veszünk részt. Az éves cserkészmunka megkoronázása a nyári cserkésztábor.

Mi az őrs?

5-8 főből álló baráti közösség, élén egy pár évvel idősebb őrsvezetővel. Az őrstagok rendszerint nem csak őrsgyűlésen jönnek össze, őrsi programokat is szerveznek.

Hol lehet jelentkezni?

+ 36 (20) 331-6886
grodvalt.otto@gmail.com

Hol vannak az őrsgyűlések?

A cserkészotthonban (Sárvár, Széchenyi u. 11.). Minden őrs rendelkezik egy kis őrsi kuckóval, amit maguk alakíthatnak ki.

Meddig lesz valaki cserkész?

Ez egy életre szóló lehetőség.

Ki tehet fogadalmat?

Aki igyekszik a 10 cserkésztörvény szerint élni és rendszeresen részt vesz az őrsi foglalkozásokon, csapatrendezvényeken, táborban. Életkorának megfelelő próbán megfelel.

Mit csinálnak a cserkészek?

Őrsi foglalkozáson a cserkész próbarendszer alapján szereznek ismereteket játékos formában. Sokat játszanak, kirándulnak, énekelnek.